HOERA! Wij zijn door onze cliënten onderscheiden met het 'gouden randje' 2019-2020. Namens het hele team dank!!
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een GGZ in Leiden (ZH)

Dag angst. Hallo nieuw leven

Angst kan ontregelen en ontwrichten. Als het (een deel van) uw leven beheerst, zult u zich vaak machteloos en onbegrepen voelen. Gelukkig kun u angst leren hanteren. En wat mooi is: u krijgt er uw leven mee terug.

Wij helpen u graag en zeker

Stichting VALK helpt u erbij. Met (therapeutische) gesprekken, met feiten, met (virtuele) technieken en oefeningen. We zijn specialisten in angstbestrijding en hebben onze wortels in het befaamde wetenschappelijke vliegangst instituut. Ons slagingspercentage van 96% is uniek in de wereld. We helpen u graag. We helpen u zeker.

Professionaliteit is de basis van onze zorg

Stichting VALK hecht waarde aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Onder andere betekent dit dat u van al onze volgens de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (wet BIG) geregistreerde professionals het betreffende BIG-registratienummer op de website kunt terug vinden en na kunt slaan in het BIG- register.

Wij behandelen onze cliënten volgens de geldende kwaliteitsstandaarden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze kwaliteitsstandaarden hebben tot doel om professionals te ondersteunen bij het maken van goede, afgewogen keuzes om tot optimale zorgverlening en ondersteuning te komen in samenspraak met de cliënt. Op het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie kunt u de versies voor de cliënt van deze standaarden terugvinden.

De therapeuten van Stichting VALK beschikken over aanvullende registraties op gebied van supervisorschap en zijn verbonden aan beroepsverenigingen zoals de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VCGt), Vereniging EMDR Nederland (VEN), de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologie en haar specialismen (NVGZP), de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP) alsmede de European Association for Aviation Psychology(EAAP) en de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvL).

CQ-index

Bij het einde van de behandeling meten we tevens met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index.

Resultaten – Cliëntervaringen 2018

In 2018 (januari tot en met december) vulden onze cliënten behandeld binnen de kaders van de BGGZ de CQ-index in. Onze scores:

Bejegening (1-5): 4,89
Bereikbaarheid behandelaar(1-5): 4,79
Mogelijkheid betrekken familie of naasten(1-5): 3,08*
Uitvoering behandeling (1-5): 4,71

Rapportcijfer: 8,95

Stichting VALK zal er continu naar blijven streven deze uitkomsten te behouden en nog verder te verbeteren waar mogelijk.

*De mogelijkheid tot het betrekken van het (hulpverlenend) netwerk rond de cliënt is zonder meer een punt van aandacht in het behandelaanbod van Stichting VALK. Echter geldt voor het merendeel van de hulpverlenend trajecten binnen de BGGZ dat het betrekken van het netwerk niet direct wens of van toepassing is geweest voor de cliënten die de CQ-index hebben ingevuld. De waarde die Stichting VALK hecht aan de mogelijkheid van het betrekken van het netwerk rond de cliënt bij de behandeling zal duidelijker worden gecommuniceerd door onze behandelaren het komende jaar.

  Doe het voor uzelf. Meld u nu aan.  
Specialisten in angstbestrijding
  • VLIEGANGST
  • PANIEKSTOORNIS
  • CLAUSTROFOBIE
  • HOOGTEVREES
  • SOCIALEFOBIE
  • RIJANGST
  • DWANGKLACHTEN
  • PTSSKLACHTEN
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlStichting VALK is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Excellente hulp. Excellente slagingscijfers.

Heel wat mensen laten hun leven leiden door angst. Zo zijn 1 miljoen mensen bang om auto te rijden, heeft 30% van de mensen hoogtevrees, heeft 8 op de 10 mensen angst om in het openbaar te spreken,hebben ruim 3 miljoen mensen vliegangst en zijn 1.6 miljoen mensen claustrofobisch.

De belangrijkste stap om angst te overwinnen is de angst te erkennen en te accepteren dat je er iets aan kunt doen. Met Stichting VALK verzekert u zich van excellente hulp en de beste kans om uw angst te overwinnen.

 

TEVREDEN KLANTEN