Wat kost het?

Geen winstoogmerk

Stichting VALK kent als Stichting geen winstoogmerk. We verlenen psychologische hulp waarbij de behandelingen afhankelijk van uw verwijzing van de huisarts, het type problematiek en het type hulpaanbod (gedeeltelijk of grotendeels) voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking komen (zie de kolom rechts getiteld ‘Tarieven algemeen voor behandeltrajecten binnen de GBGGZ en de SGGZ’).

De tarieven die wij sinds 1 januari 2018 voor de reguliere behandeling hanteren,
zijn als volgt:

Tarieven algemeen voor particuliere behandeltrajecten

• Diagnostische fase € 225,-
• Individuele sessie: € 99,-

* Indien uw behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd Klinisch psycholoog bedragen de particuliere behandelkosten voor de individuele fase: € 125,- per uur en voor de diagnostische fase: € 250,-

Tarief telefonisch consult

Basistarief € 10,-.
Na tien minuten, € 1,- per minuut.
Gun uzelf een leven zonder angst.
Zet nu de eerste stap en meld u nu aan via het aanmeldformulier.

Tarieven algemeen voor behandeltrajecten binnen GBGGZ en SGGZ

Behandeltarieven voor GBGGZ en SGGZ worden vastgesteld op basis van het NZa tarief. Stichting VALK heeft met een groot aantal zorgaanbieders een contract afgesloten wat betekent dat de financiële afwikkeling van de voor vergoeding in aanmerking komende verrichtingen tussen Stichting VALK en de zorgverzekeraar lopen.

Indien Stichting VALK geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan kunt u nog altijd in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar waarbij u zelf de door Stichting VALK opgestelde eindfactuur van het doorlopen behandeltraject bij uw zorgverzekeraar indient.

Overzicht van de zorgverzekeraars waarmee Stichting VALK een contract overeen is gekomen

Voor behandeling binnen de BGGZ is Stichting VALK een contract aangegaan met:

Achmea (Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Agis, Avero, Nedasco, IAK, Aevitae, Turien), De Friesland, DSW (Stad Holland, inTwente, A.S.R., De Amersfoortse, Ditzo, Aevitae B.V.), Multizorg VRZ (Zorg en zekerheid, ENO, ONVZ, VvAA, Salland, Hollandzorg, ZorgDirect), CZ Groep (CZ, Delta Lloyd, OHRA), Menzis (Anderzorg, HEMA, PMA, AZIVO)

Voor behandeling binnen de SGGZ is Stichting VALK een contract aangegaan met:

Achmea (Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Agis, Avero, Nedasco, IAK, Aevitae, Turien), De Friesland, DSW (Stad Holland, inTwente, A.S.R., De Amersfoortse, Ditzo, Aevitae B.V.), Multizorg VRZ (Zorg en zekerheid, ENO, ONVZ, VvAA, Salland, Hollandzorg, ZorgDirect), Menzis (Anderzorg, HEMA, PMA, AZIVO)

Voor alle duidelijkheid:
Er is geen contract voor de gespecialiseerde GGZ met CZ.
Tevens is er helaas geen contract tot stand gekomen met VGZ (Bewust, UMC, National academic, United Consumers, de Goudse, Univé, IZZ, Zekur.nl, promovendum, Besured en IZA) voor zowel basis- als gespecialiseerde GGZ.

Indien er geen contract is met uw verzekeraar, dient u per behandeling te betalen. Na afloop van de totale behandeling ontvangt u een nota voor uw verzekeraar. Zonder contract is er dus wel degelijk een mogelijkheid voor vergoeding. De hoogte hiervan kunt u op de website van uw verzekeraar terug vinden.

U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of het weer gegeven vergoedde percentage van de zorgkosten daadwerkelijk overeenkomt met de polisvoorwaarden van uw eigen verzekering.

Tevens dient u altijd rekening te houden met uw eigen risico.

Om aanspraak te kunnen maken op door de zorgverzekeraar vergoedde zorg dient u altijd in het bezit te zijn van een geldige verwijzing van uw huisarts.

Kinderen en jeugdigen

Behandelingen voor minderjarige met vergoeding vanuit jeugd GGZ kunnen worden uitgevoerd wanneer uw gemeente middels een VOT toestemming voor de behandeling heeft verleend. Indien dit niet van toepassing is gelden de particuliere behandeltarieven.