Wachttijd

Actuele wachttijden Stichting VALK

De wachttijd bij Stichting VALK bedraagt vanaf moment van aanmelden tot intake gemiddeld 4-5 weken.

In geval van meer acute situaties wordt direct gezocht naar een geschikt aanbod. De behandeling start direct na het eerste intakegesprek.

Wachttijdbeleid

Stichting VALK rapporteert maandelijks haar wachttijd aan VEKTIS (business intelligence centrum voor de zorg). Stichting VALK hanteert geen wachtlijst vanaf intake tot moment van start van de behandeling. Na het intakegesprek wordt onmiddellijk een vervolgafspraak gemaakt.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer er een wachttijd mocht ontstaan bij Stichting VALK kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarin ondersteunen. Gezamenlijk zorgen wij er voor dat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en u binnen de treeknormen van een passend hulpaanbod wordt voorzien. Stichting VALK zet zich maximaal in om uw behandeling zo spoedig mogelijk te starten.

Samenwerking met andere zorgaanbieders bij overschrijding wachttijd

Stichting VALK voorziet, anders dan veel overige zorgaanbieders, in een bovenregionaal, uniek en effectief behandelaanbod op gebied van angstproblematiek. Indien de wachttijd langer dan vier weken bedraagt en dit voor u onaanvaardbaar is, dan zijn wij als Stichting VALK graag bereid om mee te denken over een alternatief. Wij verwijzen u in dat geval graag door naar aan Stichting VALK gelieerde (behandel)instellingen zoals het eveneens bovenregionaal werkende LUBEC (Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum), IPZO (angst- en traumabehandelcentrum met meerdere vestigingen in het land). Op moment dat de behandeling u niet het gewenste resultaat oplevert of meer intensiteit behoeft dan zoekt Stichting VALK met u naar een geschikt alternatief of oplossing in samenwerking met overig GGZ-aanbod in de regio. Via de website www.kiezenindeggz.nl vindt u per zorgaanbieder (in uw regio) een overzicht van de wachttijden tot intake en behandeling van zorgaanbieders binnen uw woonregio.