De behandeling

1. Een persoonlijke kennismaking.
U begint altijd met een intake gesprek van circa 1¼ uur. Op basis daarvan stellen we, in samenspraak met u, een behandelprogramma op maat voor. Het intakegesprek kan doorgaans binnen drie weken worden ingepland. Stichting VALK heeft geen wachtlijst. Na het intakegesprek wordt er onmiddellijk een vervolgafspraak gemaakt.
Stichting VALK en haar behandelaren hechten waarde aan een goede samenwerking met u. Dit hangt natuurlijk voor een deel samen met de vraag of u zich comfortabel voelt bij uw therapeut. Het is de visie van Stichting VALK dat u gezamenlijk een team vormt met uw behandelaar bij de aanpak van uw klachten. Na afloop van het intakegesprek zal u dan ook gevraagd worden of u denkt dit team met uw behandelaar te kunnen zijn. Indien u hier onvoldoende van overtuigd bent zoeken wij graag met u naar een alternatief binnen VALK of buiten Stichting VALK.

Wanneer in het intakegesprek samen met u wordt geconstateerd dat een meer intensieve vorm van zorg nodig is dan u aanvankelijk voor verwezen bent dan zal uw behandelaar dit met u bespreken. Direct zullen ook met u de vervolgstappen worden geformuleerd en wordt met u besproken in hoeverre uw zorgvraag al dan niet vergoed wordt door uw zorgverzekering.

2. Voorbereidende fase.
Meestal is een individueel voortraject noodzakelijk om onderliggende angsten zoals claustrofobie, hoogtevrees, controlebehoefte en paniekaanvallen aan te pakken. Dit kan o.a. met Virtual Reality Exposure Therapy ofwel VRET.

3. De groepstraining.
Het theoretische deel van de training vindt plaats bij VALK in Leiden. U krijgt inzicht in luchtvaartgerelateerde aspecten (waaronder techniek, veiligheid en turbulentie) en uw eigen angstproces.

Het praktijkgedeelte van de training vindt plaats op Schiphol. Er wordt een bezoek gebracht aan een hangaar en de cabinevluchtsimulator van de KLM. Tot slot maakt u onder begeleiding een KLM lijnvlucht binnen Europa.

Uw begeleiders zijn ervaren (klinisch) psychologen en psychotherapeuten, die een affiniteit met de luchtvaart hebben én een ervaren KLM piloot.

De specifieke 2-daagse vliegangsttraining komt niet voor vergoeding in aanmerking.

4. Maximaal behandeleffect en eHealth.
Stichting VALK streeft naar optimale toepassing in het dagelijks leven van hetgeen in de therapiegesprekken wordt behandeld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van e-health oplossingen (zorg via digitale en/of zelfhulpmiddelen). De therapeuten van Stichting VALK zijn per e-mail of met behulp van VoIP-mogelijkheden (zoals Skype) bereikbaar om de behandeling zo goed mogelijk bij u aan te laten sluiten.

Daarnaast heeft Stichting VALK verschillend digitaal (zelf)hulpmethodieken ontwikkeld in de vorm van een smartphone applicatie, een zelfhulp DVD (e-health) en verschillende typen naslagwerken en zelfhulpboeken (hard copy of digitaal).

De resultaten van de behandeling worden (nauwkeurig) gemonitord middels Routine Outcome Monitoring (ROM) in de vorm van afname verschillende wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten.

5. Terugvalpreventie.
Ongeveer drie maanden na de training vindt er een follow-up programma plaats. Dit om u na de training niet aan uw lot over te laten. Tijdens deze 2,5 uur durende training leert u met uw groep het behaalde resultaat vast te houden.

Terugvalpreventie en de centrale trainingsaspecten worden nog eens opgefrist. Na 12 maanden vindt er nog een schriftelijke evaluatie plaats.

6. Opfristraining.
Helaas kan het voorkomen dat de angstklachten, na het volgen van de vliegtraining, terugkomen. Om u daarbij te begeleiden bieden wij een ééndaagse opfristraining aan. Hier komen zowel theorie als praktijk aan bod. Een van onze therapeuten frist uw geheugen op wat betreft de vaardigheden die u heeft geleerd tijdens de vliegtraining, waarna u de vaardigheden gelijk kunt toepassen tijdens een vlucht in een éénmotorig vliegtuig, uiteraard onder begeleiding van een therapeut én een KLM-piloot die het vliegtuig zal besturen.

Direct een afspraak maken? Bel +31 (0) 71-5273733