De behandeling

1. Een persoonlijke kennismaking.
U begint altijd met een intake gesprek van circa 2½ uur. Op basis daarvan stellen we, in samenspraak met u, een behandelprogramma op maat voor. Het intakegesprek kan doorgaans binnen drie weken worden ingepland. Stichting VALK heeft geen wachtlijst. Na het intakegesprek wordt er onmiddellijk een vervolgafspraak gemaakt.

2. Voorbereidende fase.
Meestal is een individueel voortraject noodzakelijk om onderliggende angsten zoals claustrofobie, hoogtevrees, controlebehoefte en paniekaanvallen aan te pakken. Dit kan o.a. met Virtual Reality Exposure Therapy ofwel VRET. Klik hier voor meer informatie.

3. De groepstraining.
Het theoretische deel van de training vindt plaats bij VALK in Leiden. U krijgt inzicht in luchtvaartgerelateerde aspecten (waaronder techniek, veiligheid en turbulentie) en uw eigen angstproces.

Het praktijkgedeelte van de training vindt plaats op Schiphol. Er wordt een bezoek gebracht aan een hangaar en de cabinevluchtsimulator van de KLM. Tot slot maakt u onder begeleiding een KLM lijnvlucht binnen Europa.

Uw begeleiders zijn ervaren (klinisch) psychologen en psychotherapeuten, die of zelf ook piloot zijn en/of een bijzondere affiniteit met de luchtvaart hebben én een ervaren KLM piloot.

De specifieke 2-daagse vliegangsttraining komt niet voor vergoeding in aanmerking.

4.Maximaal behandeleffect en eHealth.
Stichting VALK streeft naar optimale toepassing in het dagelijks leven van hetgeen in de therapiegesprekken wordt behandeld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van e-health oplossingen (zorg via digitale en/of zelfhulpmiddelen). De therapeuten van Stichting VALK zijn per e-mail of met behulp van VoIP-mogelijkheden (zoals Skype) bereikbaar om de behandeling zo goed mogelijk bij u aan te laten sluiten.

Daarnaast heeft Stichting VALK verschillend digitaal (zelf)hulpmethodieken ontwikkeld in de vorm van een smartphone applicatie, een zelfhulp DVD (e-health) en verschillende typen naslagwerken en zelfhulpboeken (hard copy of digitaal). Bekijk hier de mogelijkheden. Bekijk hier de mogelijkheden.

De resultaten van de behandeling worden (nauwkeurig) gemonitord middels Routine Outcome Monitoring (ROM) in de vorm van afname verschillende wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten.

4.Terugvalpreventie.
Ongeveer drie maanden na de training vindt er een follow-up programma plaats. Dit om u na de training niet aan uw lot over te laten. Tijdens deze 2,5 uur durende training leert u met uw groep het behaalde resultaat vast te houden.

Terugvalpreventie en de centrale trainingsaspecten worden nog eens opgefrist. Na 12 maanden vindt er nog een schriftelijke evaluatie plaats.

Direct een afspraak maken? Bel +31 (0) 71-5273733