Verwijzers

Verwijzing door de huisarts

Stichting VALK behandelt cliënten (en cliëntsystemen) binnen de kaders van zowel de BasisGGZ als de Specialistische GGZ. Bij Stichting VALK werkt een betrokken team van basispsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen (wet BIG).

De medewerkers beschikken over aanvullende registraties op gebied van supervisorschap en verbonden zijn aan vakverenigingen zoals de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VCGt), Vereniging EMDR Nederland (VEN), de Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologie en haar specialismen (NVGZP), de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP) alsmede de European Association for Aviation Psychology (EAAP) en de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvL).

Stichting VALK biedt behandeling bij zoals door het DSM 5 beschreven:

– Angstproblematiek
– Posttraumatische stressproblematiek
– Stemmingsproblematiek
– Persoonlijkheidsproblematiek (cluster C)

Vereisten bij aanmelding

Stichting VALK maakt gebruik van ZorgDomein. Indien van toepassing wordt verzocht eerdere dossiervorming toe te sturen of uw patiënt dit mee te laten nemen naar het intakegesprek bij Stichting VALK.

In geval van aanmeldklacht specifieke fobie, gaarne uitvraag naar eventuele co-morbide problematiek gezien het feit specifieke fobie niet vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar.

Communicatie met de verwijzer

Na diagnostiek en terugkoppeling behandelrationale aan cliënt wordt de verwijzer inzake de bevindingen en behandelbeloop geïnformeerd.

Overzicht procedure bij Stichting VALK

– Psychodiagnostische screening gevolgd door een intakegesprek met psycholoog.
– Terugkoppeling psychodiagnostische screening en terugkoppeling behandelrationale.
– Start van de behandeling uitgevoerd door betrokken psycholoog.
– Aanvullende diagnostiek, groepstherapeutisch behandelaanbod of betrekken (zorg)netwerk rond cliënt op indicatie.
– Evaluatie behandeluitkomsten middels Routine Outcome Monitoring (ROM) en middels twee maandelijks terugkerende evaluatiegesprekken.
– Afronding behandeling.