Keurmerk KiBG

Keurmerk Kwaliteit in de Basis GGZ toegekend aan Stichting VALK.

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelooft dat de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland van goed naar beter kan. Wij geloven in de kracht van verbinding en in de kracht van inzicht, herkenning en erkenning om in gezamenlijk dialoog te blijven werken aan kwaliteit en doelmatigheid. Stichting Kwaliteit in Basis GGZ verbindt belanghebbende partijen en bestaande initiatieven, houdt overzicht en biedt structuur. We vormen een centraal, landelijk platform voor het gesprek over kwaliteit van mentale zorg, waarbij het draait om de vraag: wat kenmerkt kwalitatief betere mentale zorg?

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ draagt bij aan kwaliteitsverbetering in de GGZ-keten door het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitskeurmerken en -criteria. We dagen het veld uit zich te kwalificeren als keurmerkdrager. De zorgaanbieder spant zich extra in voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ en krijgt hiervoor erkenning. We analyseren en verrijken data, en geven dit terug aan het veld in de vorm van actiegerichte spiegelrapportages die stimuleren tot het continu verbeteren van kwaliteit. We ondersteunen het gebruik van de kwaliteitskeurmerken bij de zorginkoop door zorgverzekeraars, als beleidsinformatie, bij de verwijzing en bij de zorgkeuze door cliënten.

het Keurmerk is te herkennen aan het volgende logo:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *