Al uw angsten

Angst: vriend of vijand? Van klacht naar kracht!
Stichting VALK is sinds 1989 het landelijk bekende en erkende vliegangstinstituut dat nauw samenwerkt met KLM, Universiteit Leiden, Schiphol en andere partners. Sinds een aantal jaren heeft het instituut zich in de breedte ontwikkeld tot een gespecialiseerd, effectief instituut voor angstbestrijding. Een excellent en ervaren team van therapeuten vormt de vaste basis; klinisch psychologen, psychotherapeuten en (GZ) psychologen.

VALK heeft 30 jaar expertise op het gebied van vliegangst en gerelateerde angstklachten zoals: hoogtevrees, claustrofobie, sociale angst en controledrang. In veel gevallen is een kortdurende eerstelijns behandeling voldoende, die gedeeltelijk vergoed wordt. Indien geïndiceerd, is er mogelijkheid tot behandeling en vergoeding in tweedelijns trajecten. U bent bij ons welkom met al uw angsten. Wij kennen ze, helpen u graag en helpen u zeker.

De therapeuten van Stichting VALK zijn (post-)academisch opgeleid en beschikken over alle recente, wetenschappelijke kennis, en specialistische vaardigheden die u van BIG-geregistreerde therapeuten mag verwachten. Angstproblematiek staat lang niet altijd op zichzelf, dit maakt dat gedurende het inmiddels al 30 jaar bestaan van VALK veel ervaring is opgedaan met behandeling van uiteenlopende typen van problematiek. Dit maakt dat u op een werkelijk betrokken behandelteam kunt rekenen voor behandeling en begeleiding bij:

– Dwangklachten (obsessieve compulsieve stoornissen);
– Trauma-gerelateerde problematiek en stoornissen (PTSS);
– Stemmingsproblematiek (depressie, dysthymie);
– Persoonlijkheidsproblematiek (cluster C).
– Angst- en paniekproblematiek.

Stichting VALK behandelt zowel kinderen, jongeren en volwassenen. Voor een overzicht van de kosten voor behandeling en een overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars kunt u op deze pagina terecht.

Stichting VALK behandelt zowel binnen de kaders van de BasisGGZ als de Specialistische GGZ. De intensiteit en complexiteit van uw klachten alsmede de verwijsbrief van uw huisarts bepalen of u binnen de BasisGGZ of Specialistische GGZ wordt behandeld.

Binnen de BasisGGZ wordt gebruik gemaakt van zogenoemde zorgprofielen. De zorgverzekeraar maakt een onderscheid tussen een kort, middel, intensief profiel (met een door de zorgverzekeraar bepaald gemiddeld maximum van 750 behandelminuten). Voor behandeling binnen de kaders van de Specialistische GGZ hanteert Stichting VALK in principe een maximale behandelperiode van 1 jaar.

Op moment dat uw klachten dermate complex of van andere aard zijn waarbij de expertise van Stichting VALK tekort schiet en/of dat opschaling van zorg nodig is in de vorm van klinische opname dan verwijst Stichting VALK met uw toestemming in overleg met uw huisarts door naar de zorgaanbieder die het beste bij u past.

Wanneer sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen zal Stichting VALK samen werken met of u doorverwijzen naar daartoe gespecialiseerde hulpverlenende instanties:

– ADD, ADHD;
– Verslavingsproblematiek (afhankelijkheid van drugs-, alcohol of een seksuele verslaving);
– Acute waanachtige of psychotische problematiek (bijvoorbeeld de diagnose schizofrenie);
– Persoonlijkheidsproblematiek cluster A (schizo-typisch) en B (borderline);
– Eetstoornissen (van acute aard en BMI lager dan 17);
– Ernstige suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid;
– Overige problematiek welke om (acute) klinische opname vraagt.

De behandelaren van Stichting VALK zijn allen zowel de Nederlandse als de Engelse taal machtig; zowel individuele behandelingen als groepstrainingen worden in beide talen verzorgd. Vanwege het belang van taal om een behandeling succesvol te laten verlopen kunnen wij u onvoldoende helpen wanneer u voornoemde talen niet machtig bent.

Stichting VALK behandelt:

• vliegangst
• paniekstoornis (met en zonder agorafobie)
• claustrofobie
• hoogtevrees
• sociale fobie
• rijangst en andere specifieke fobieën
• hypochondrische klachten
• dwangklachten
• gegeneraliseerde angststoornis
• Trauma-gerelateerde problematiek
en stoornissen (PTSS)
• Stemmingsproblematiek
(depressie, dysthymie)
• Persoonlijkheidsproblematiek (cluster C)

Angstklachten ontstaan in een levensfase waarin (negatieve) life-events plaatsvinden, door overbelasting en/of door onbehandelde traumatische gebeurtenissen. Aanleg en omgevingsfactoren kunnen tevens een rol spelen.

Onze benadering van angst:
Angst is een normale gezonde emotie. Het is een beschermingsmechanisme; we kunnen niet zonder. Angst is dus niet raar, gevaarlijk, ongezond of af te leren. Daarom staat leren omgaan met angst en leren accepteren van angst centraal in onze benadering. Wij richten ons niet op symptoombestrijding, maar pakken angst in de kern aan. Vermijding, zowel op gedrag- als gevoelsniveau, houdt de angst bij patiënten jarenlang in stand. In veel gevallen zorgt het er zelfs voor dat de angst generaliseert naar nieuwe situaties, nieuwe angsten.

Wat wij u bieden:

In het eerste gesprek (diagnostische fase) inventariseren wij de angst- en aanverwante klachten en worden psychodiagnostische vragenlijsten afgenomen. Aansluitend geven we een individueel behandelvoorstel op maat. Daarin bespreken we wat de behandeling inhoudt en hoe lang deze duurt. Vervolgens start de behandeling. Onze werkwijze is evidence based. We maken onder meer gebruik van de therapievormen: cognitieve gedragstherapie, mindfulness en oplossingsgerichte therapie. De behandeling begint met angstuitleg waardoor de patiënt inzicht krijgt in zijn angst en gemotiveerd is de exposure stap voor stap aan te gaan. Hierdoor wordt de angst direct zichtbaar, voelbaar en daarmee veranderbaar. Deze aanpak is uniek en zeer succesvol.

Sinds 2014 kunnen zorgverzekeraars ook de kosten vergoeden voor het consultatief raadplagen van onze therapeuten door een huisarts of POH-GGZ. Dit kan via het ‘inschrijftarief POH-GGZ’. Ook verzorgen wij voorlichtingsavonden over angstproblematiek en behandeling. Bel ons voor meer informatie hierover. Wij willen graag met u in contact komen en een samenwerking aangaan, zodat de patiënt een optimaal afgestemde behandeling krijgt. Op de website Thuisarts.nl vindt u uiteenlopende informatie met betrekking tot psychische klachten zoals angstklachten, somberheid of bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek.

Doe het voor uzelf. Meld u nu aan.