Wat kost het?

VALK

is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. We verlenen psychologische hulp de behandelingen worden (soms deels, soms volledig) vergoed door de ziektekostenverzekeraar (zie tarieven GBGGZ/SGGZ).

De tarieven die wij sinds 1 januari 2018 voor de reguliere behandeling hanteren,
zijn als volgt:

Tarieven algemeen voor particuliere behandeltrajecten

• Diagnostische fase € 225,-
• Individuele sessie: € 99,-

* Indien uw behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd Klinisch psycholoog bedragen de particuliere behandelkosten voor de individuele fase: € 125,- per uur en voor de diagnostische fase: € 250,-

Tarieven algemeen voor behandeltrajecten binnen GBGGZ en SGGZ

* behandeltarieven voor GBGGZ en SGGZ worden vastgesteld op basis van het NZa tarief. Bekijk de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor vergoedingen, percentages en eigen risico. Voor dit type traject dient u altijd in het bezit te zijn van een geldige verwijzing van uw huisarts. Behandelingen voor minderjarige met vergoeding vanuit jeugd GGZ kunnen worden uitgevoerd wanneer uw gemeente middels een VOT toestemming voor de behandeling heeft verleend. Indien dit niet van toepassing is gelden de particuliere behandeltarieven.

Tarief telefonisch consult

Basistarief € 10,-.
Na tien minuten, € 1,- per minuut.
Gun uzelf een leven zonder angst.
Zet nu de eerste stap en meld u nu aan via het aanmeldformulier.